MPDM

100 tytułów prasowych należących do niezależnych, prywatnych wydawców, docierających każdego tygodnia do ponad 5 milionów czytelników w 300 powiatach na terenie całej Polski.
POLSKA PRASA LOKALNA, TO WYJĄTKOWA MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZCZENIA REKLAMY PRASOWEJ JEDNOCZEŚNIE WE WSZYSTKICH GAZETACH LOKALNYCH UKAZUJĄCYCH SIĘ W CAŁEJ POLSCE

Nasza idea to skonsolidowanie rynku gazet lokalnych i umożliwienie nawiązania współpracy nie tylko reklamowej, ale przede wszystkim stworzenie portalu informacyjnego, który będzie przekazywał informacje z całej Polski. Rola prasy lokalnej w życiu społeczności małych miast i miasteczek jest ogromna, jest źródłem informacji na temat wydarzeń i tematów istotnych dla tej społeczności, dostarcza informacji na temat lokalnych polityków, a także służy jako platforma dla dyskusji i debat. Może być źródłem wsparcia dla lokalnych biznesów, tworząc platformę do promocji ich usług i produktów. Prasa lokalna może pomóc w zaistnieniu na rynku, a także w zdobywaniu nowych klientów. Reklama prasowa jest również skutecznym sposobem dotarcia do różnych grup docelowych, w tym do osób starszych oraz młodych. Prasa lokalna może być stosowana jako narzędzie do budowania zaangażowania i wiedzy o marce oraz zachęcania do zakupu.

GAZETY LOKALNE POŁĄCZONE W JEDNĄ SOLIDNĄ STRUKTURĘ TO NAJSILNIEJSZE MEDIUM INFORMACYJNE W KATEGORII PRASY DRUKOWANEJ W POLSCE

Fundacja Polski Dom Mediów
Polski Dom Mediów Agencja Multimedialna