MPDM

Polska Prasa Lokalna, to wyjątkowa możliwość zamieszczenia reklamy prasowej jednocześnie we wszystkich gazetach lokalnych ukazujących się w całej Polsce. 

100 tytułów prasowych należących do niezależnych, prywatnych wydawców. Gazety docierają każdego tygodnia do ponad 5 milionów czytelników w 300 powiatach na terenie całej Polski.
Nasza idea to skonsolidowanie rynku gazet lokalnych i umożliwienie nawiązania współpracy nie tylko reklamowej, ale przede wszystkim stworzenie portalu informacyjnego, który będzie przekazywał informacje z całej Polski.

Gazety lokalne połączone w jedną solidną strukturę to najsilniejsze medium informacyjne w kategorii prasy drukowanej w Polsce.


Fundacja Polski Dom Mediów
Polski Dom Mediów Agencja Multimedialna