Branża cementowa apeluje do premiera: nie pozwólmy na to, żeby Polskę zalał cement ze wschodu

Bez wprowadzenia mechanizmów ochronnych branża budowlana oraz szereg opartych o nią sektorów gospodarki mogą przegrać z zalewem cementu spoza Unii Europejskiej. Opłaty od importu towarów z krajów o niższych niż w UE wymogach klimatycznych mogą w znacznym stopniu zneutralizować to ryzyko, jednak potrzebne są dodatkowe działania osłonowe – podkreślali uczestnicy konferencji „Mechanizm Ochrony Granic (CBAM) jako rozwiązanie chroniące polski i europejski przemysł cementowy”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Dodaj komentarz