Całbecki: wojna na Ukrainie może mieć ogromny wpływ na ceny żywności w Europie

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

Ukraina jest spichlerzem Europy; wojna w tym kraju, wraz z innymi czynnikami, może mieć ogromny wpływ na ceny żywności na kontynencie – podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, członek Europejskiego Komitetu Regionów.