EKG 2022: należy stworzyć system kontroli przemieszczania się dzieci po Polsce i Europie

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

Niezbędna jest koordynacja działań wszystkich graczy zaangażowanych w pomoc ukraińskim uchodźcom – przekonywała Renata Bem, zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w dniach 25-27 kwietnia w Katowicach.