EKG: pociągi jeżdżące ponad 200 km/h łączące polskie regiony i pociągi wodorowe na liniach niezelektryfikowanych to bardzo realna perspektywa

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

„Polska staje się jednym z globalnych liderów wprowadzania innowacji w kolejnictwie, a perspektywa połączenia wszystkich regionów kraju torami, po których kursować będą pociągi dużych prędkości, jest z każdym rokiem coraz bardziej realna” – powiedział Sławomir Cyza, prezes i dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.