Grupa Arche udostępnia hotele dla uchodźców

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

Grupa Arche udostępnia swoje hotele uchodźcom z Ukrainy i prowadzi zbiórkę na ich rzecz. „Odzew jest olbrzymi” – mówi Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche.