Impact’21: wodór to technologiczna przyszłość Polski

Odbywający się w Poznaniu kongres Impact’21 poświęcony jest w dużej mierze wodorowi. Uczestnicy wydarzenia zgodnie twierdzą, że wodór jest paliwem, w które warto inwestować.

Dodaj komentarz