Kolejny udany debiut na warszawskiej giełdzie – InPost już na rynku CATALYST

W piątek 16 lipca na należącym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rynku CATALYST (papiery dłużne) zadebiutowała spółka InPost. Firma wyemitowała obligacje o wartości 500 mln zł, z ustaloną datą wykupu na 29 czerwca 2027 roku.

Dodaj komentarz