Kongres 590: biznes musi postępować odpowiedzialnie

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

Coraz więcej polskich przedsiębiorców świadomie podejmuje działania prowadzące do długoterminowych zysków społecznych, stanowiących jednocześnie o wysokim poziomie społecznej odpowiedzialności firmy – to wniosek z debaty „Miedzy zyskiem, a odpowiedzialnością w zarządzaniu” mającej miejsce podczas 7. edycji Kongresu 590.