Kongres 590: małe reaktory atomowe to przyszłość energetyki

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

Potrzebę inwestycji w energetykę atomową opartą na małych modułowych reaktorach (SMR) akcentował Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A. podczas panelu „Rola spółek Skarbu Państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski”, który odbył się na Kongresie 590 w Nadarzynie. Kongres stał się również miejscem podpisania przez Enea Innowacje spółkę z Grupy Enea i amerykańską firmę Last Energy listu intencyjnego w sprawie współpracy dotyczącej rozwoju technologii SMR.