Media Przyszłości: walka z dezinformacją to oczyszczanie mętnej wody

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

„Media Przyszłości” to konferencja, która objęła swoim zakresem najważniejsze tematy ostatnich miesięcy – od przeciwdziałania dezinformacji, poprzez zmiany na rynku mediów, aż po przyszłość środków masowego przekazu w obliczu konfliktów wojennych i transformacji technologicznej. Gośćmi specjalnymi czwartej edycji konferencji byli szefowie Europejskich Agencji Prasowych.