Oczekiwania eksporterów: euro, wsparcie krajowych inwestycji i walka z protekcjonizmem

Wprowadzenie euro, udzielanie wsparcia nie tylko zagranicznym, ale i krajowym inwestorom w Polsce oraz przeciwdziałanie praktykom protekcjonistycznym w Unii Europejskiej to najważniejsze działania i decyzje oczekiwane przez polski biznes od polityków – takie głosy padały podczas debaty poświęconej sytuacji polskich eksporterów.

Dodaj komentarz