Pandemia katalizatorem zmian polskiej gospodarki

Dzięki działaniom Narodowego Banku Polskiego udało się uniknąć bardzo głębokiej recesji i silnego wzrostu bezrobocia – powiedział dr Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP podczas szóstej edycji Kongresu 590 w Warszawie.

Dodaj komentarz