PFR i Bank Pekao SA uruchamiają nowy program finansowania inwestycji w OZE o łącznej wartości 1 mld zł

W odpowiedzi na rosnące koszty energii i potrzebę realizacji polityki klimatyczno-energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju wraz Bankiem Pekao SA ogłosiły podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu uruchomienie nowego programu finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. PFR przeznacza na program pilotażowy do 300 mln zł, które połączone z kapitałem własnym inwestorów i finansowaniem dłużnym pozyskanym od Banku Pekao SA, umożliwi realizację pierwszych 500 MW nowych instalacji fotowoltaicznych zbudowanych w oparciu o rynkowe ceny energii.

Dodaj komentarz