PGE: perspektywy inwestycyjne są bardzo dobre

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) w III kw. 2021 r. osiągnęła znacznie wyższe wyniki finansowe w porównaniu do III kw. 2020 r.: skonsolidowany zysk netto przypadający dla akcjonariuszy wyniósł 561 mln zł w porównaniu do 273 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny 972 mln zł (wobec 469 mln zł), a raportowana EBIDTA wyniosła 2,1 mld zł – o 0,6 mld zł więcej niż w III kw. 2020 roku.