PGNiG na Gazterm 2022: kolejny długoterminowy kontrakt na dostawy LNG z USA

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło z amerykańską firmą Sempra Infrastructure porozumienie określające postanowienia 20-letniego kontraktu kupna-sprzedaży 3 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie.