Polskie banki deklarują współpracę w walce z cyberprzestępczością

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

Dynamicznemu rozwojowi bankowości cyfrowej towarzyszy wzrost aktywności cyberprzestępców – w ciągu ostatnich lat liczba zgłoszonych incydentów bezpieczeństwa w sieci uległa podwojeniu. „Walczymy nie z amatorami, ale ze zorganizowanymi grupami profesjonalistów, dlatego – jako cały sektor – musimy stale inwestować w innowacyjne metody zabezpieczeń” – przekonywał Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao S.A. podczas Kongresu Bankowości Detalicznej.