Promocja „marki” Polski na świecie kluczem do utrzymania dobrej passy eksportu

Kontynuacja dobrej passy polskiego eksportu będzie możliwa pod warunkiem stałych inwestycji w promocję kraju na arenie międzynarodowej, tak jak robią to Niemcy czy Japonia – stwierdził prezes KUKE Janusz Władyczak podczas dyskusji na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Dodaj komentarz