Raport: KREW – Lek. Wartość. Zasób. Aktualne wyzwania i potrzeby związane z przetoczeniami krwi w chorobach przewlekłych

Obecnie Polska jest samowystarczalna, jeśli chodzi o zasoby krwi, jednak już w 2030 roku istnieje ryzyko pojawienia się niedoborów ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na krew przy jednoczesnym braku wzrostu liczby dawców i starzejącym się społeczeństwie – wynika z raportu opracowanego przez Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT). Autorzy raportu wskazują jednak sposoby uniknięcia takiej sytuacji, m.in. uzyskanie dostępu do innowacyjnych terapii lekowych.

Dodaj komentarz