Rzecznik Finansowy zacieśnia współpracę z Irlandią i europejskim FIN-NETem

Rzecznicy Finansowi Polski – prof. Mariusz Golecki oraz Irlandii – Ger Deering zadeklarowali podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7-9 września 2021 r.) zacieśnienie współpracy w celu wzmocnienia ochrony konsumentów z obu krajów na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz