Skarbiec TFI: bieżące rentowności portfela obligacji krótkoterminowych umożliwiają osiąganie wysokich nominalnych stóp zwrotu

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

„Na rynku krótkoterminowych obligacji mamy do czynienia, być może po raz pierwszy od piętnastu lat z sytuacją, kiedy bieżące rentowności portfela inwestycyjnego umożliwiają osiąganie wysokich nominalnych stóp zwrotu bez ponoszenia istotnego ryzyka stopy procentowej i przy niskim ryzyku kredytowym” – mówił 20 czerwca Radosław Cholewiński, członek zarządu Skarbiec TFI podczas poniedziałkowej debaty PAP Biznes z cyklu „Strategie rynkowe TFI – perspektywy, wyzwania, zagrożenia”.