Skarbiec TFI: w sytuacji inflacyjnej warto inwestować m.in. w obligacje i surowce

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

Walczyć z inflacją możemy inwestując w obligacje o zmiennym kuponie, surowce oraz fundusze dłużne krótkoterminowe gdzie wykorzystamy obecną wysokość stóp procentowych – powiedział podczas debaty PAP „Strategie rynkowe TFI: perspektywy, wyzwania, zagrożenia” Radosław Cholewiński członek zarządu Skarbiec TFI.