Szczyt Cyfrowy ONZ-IGF 2021: cyfrowe nierówności należy niwelować

  • Post author:
  • Post category:Brak kategorii

Globalną Północ i globalne Południe dzieli przepaść cywilizacyjna. Dla ludzi z krajów mniej rozwiniętych koszt dostępu do internetu bywa zbyt wysoki, by mogli z niego korzystać. Ale i w krajach bogatych wiele osób wciąż cierpi z powodu wykluczenia cyfrowego. Czwarty dzień Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 w Katowicach upłynął pod hasłem wyrównywania szans na rozwój na całym świecie.