Totalizator Sportowy na Impact’21: innowacyjne technologie służą zasadom fair play w sporcie

Tradycja i nowoczesność doskonale się uzupełniają, czego przykładem jest zaangażowanie świętującego 65-lecie istnienia Totalizatora Sportowego we wpieranie innowacyjnych spółek poprzez fundusz korporacyjny ffVC Tech & Gaming. Jedną z nich jest startup ReSpo.Vision, który zaprezentował swoje osiągnięcia z zakresu analizy i predykcji zdarzeń sportowych podczas kongresu Impact’21.

Dodaj komentarz